Brug for hjælp til at hæve, bjærge eller bugsere en båd?

Vi hjælper bådejere, forsikringsselskaber, havnekontorer, politiet og andre myndigheder med hævning, bjærgning og bugsering af både.

Har du brug for hjælp, når båden er sunket?

Er din båd er sunket, forulykket, grundstødt, brændt, beskadiget eller du er påsejlet, så kan vi hjælpe med hævning, bjærgning og bugsering og opbevaring af båden. Dansk Sejl & Motor samarbejder både med Politi og alle landets bådforsikringer, hvis der er behov for det.

Når I som Politi og myndighed bliver kaldt ud til situationer med sunkne, påsejlede eller grundstødte både, har vi hos Dansk Sejl & Motor mulighed for at assistere jer. Vi forstår, at I måske ikke har det nødvendige mandskab, udstyr eller den specialiserede erfaring til at håndtere disse komplekse situationer. Det har vi.

Vi tilbyder bjærgnings- og afhentningsservices, som kan frigøre jeres ressourcer, samtidig med at vi sikrer en hurtig og sikker håndtering af situationen. Dette samarbejde giver jer mulighed for at koncentrere jer om jeres kerneopgaver, mens vi tager os af de tekniske aspekter ved bjærgningen. Vi har også mulighed for at opbevare både under sikrede forhold. 

Ring til Martin på 20461363 og fortæl, hvordan vi bedst hjælper jer.

Står I som havnekontor overfor situationer, hvor der er brug for professionel hjælp til bjærgninge? Hos Dansk Sejl & Motor har vi erfaring og ekspertise til at assistere i flere typer af bjærgningssituationer. Vi forstår de særlige udfordringer, havne kan stå overfor, når både bliver beskadiget, synker eller er involveret i ulykker.

Vi holder selv til i Brøndby havn og kender det maritime miljø og er vant til at begå os i havne rundt om i landet.

Ring til Martin på 20461363, når I har brug for hjælp.

Står I overfor en situation, hvor en af jeres forsikringstagere har brug for professionel bjærgning af en båd? Hos Dansk Sejl & Motor samarbejder vi med alle forsikringsselskaber i Danmark for at sikre, at sådanne opgaver håndteres både effektivt og professionelt. Vi forstår vigtigheden af at yde assistance i disse kritiske situationer, når det kommer til både.

Vi har et team af folk, der forstår betydningen af hurtig respons og kvalitetsarbejde, især i stressende situationer, hvor en hurtig løsning er nødvendig. Vores mål er at tilbyde løsninger, der ikke alene opfylder forsikringsselskabernes standarder, men også giver ro i sindet for bådejere.

Vi kan hjælpe jeres uheldige bådkunder og vi samarbejder med alle bådforsikringsselskaber i Danmark.

Har du brug for en professionel vurdering af en båd, så hjælper vi selvfølgelig også gerne med det.

Ring til Martin på 20461363 og hør, hvordan vi kan hjælpe jer og jeres forsikringskunder.

Billeder fra vores hjælpeaktioner​

Scroll to Top